`Sugar Coated Delusions`

March 19, 2008

Buhay, Pag-ibig at Kabiguan

Filed under: Main — melfabro @ 11:07 pm

Ang ating pangunahing layunin habang nabubuhay sa mundo ay para magmahal at magpalaya ng ibang tao.

Kahit gaano ka salungat ang dalawang ito ay ito ang dinakda sa atin ng kapalaran ng Maykapal.

Walang sinumang nagsabi na hindi ito mahirap at masakit. Ang daang tatahakin ay lubhang mahirap at puno ng pagsubok. Ikaw ay parating masusubukan at mapipilitang sumuko na lamang.

Ngunit itong daan na ito ang magdadala din sa iyo ng walang hanggang kagalakan. Ikaw ay parang anghel na nakalutang sa kalangitan. Ikaw ay makakadanas ng nakakalunod at nakakabulag na kasiyahan.

Pero gaya ng ating mga katawan at buhay dito sa mundo, ito ay hindi itinakda ng para habang buhay.

Lahat ng bagay ay may nakatakdang panahon ng pagpanaw. Ito man ay mapa pag-ibig o buhay natin.

Ito na talaga ang kanyang silbi sa pangkabu-uang plano ng mga bagay. Ang pag-ibig kagaya ng buhay ay may nakatakdang panahon lamang.

Ang pag-ibig ay parang tubig sa iyong mga palad, pag ito ay pinilit mong hawakan at angkinin na iyo lamang, ito ay kakawala sa pagitan ng iyong mga daliri at ang maiiwan sa loob ng iyong palad ay mga bakas na lamang ng dati mong pag-ibig.

Hindi minarapat sa tao na magkaroon ng pag-ibig na walang hanggang dahil ito ay taliwas sa kanyang pagkalikha bilang tao. Kundi dapat matututo ang tao magmahal ng parang walang hanggan ngunit alam ng kanyang kamalayan na ito ay hindi para mapagkailanman.

Sa pagdaloy ng ating buhay kasama ng pagtanda ng panahon sana ating mapamalas sa ating sarili na kahit minsan tayo ay nagmahal ng tapat at lubusan at tayo’y namahal din ng tapat at lubusan at ang ating binuhay dito sa mundo ay hindi nasayang at nabigyan na natin katarungan ang ating sangkatauhan.

Mabuhay, magmahal at magpalaya……….

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: